สุขเฮง-SukHeng Shop

เทพเจ้ากวนอู

กวนอูได้รับการยกย่องว่าเป็นเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ และเทพเจ้าแห่งสงคราม เป็นสัญลักษณ์แห่งความเป็นสิริมงคลของการต่อสู้ แข่งขัน ชิงชัย มีผู้เคารพนับถือบูชามาก  รูปบูชาของเทพเจ้ากวนอูนั้น ได้แบ่งออกเป็นหลายปาง และมีความหมายแตกต่างกัน
แสดง 1-12 จาก 23 รายการ